הדורבנים

הדורבנים

About הדורבנים

The Dorbanim (הדורבנים) are an Israeli Rock/Pop ensemble who works from the end of the 90's. Their first song, "שוב הדיסקו כאן", rode on the Retro wave and produced by Ephraim Shamir. The single included in a Rock 'n Roll collection which published by Hed-Arzi in 1999 and was a hit in the Radio Stations. Although, the band moved through troubles in the industry until they made their first album, Koby (קובי), in 2003. הדורבנים on Last.fm.

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.

הדורבנים's Songs