Dang Khoi

Dang Khoi

About Dang Khoi

Đăng Khôi tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khôi, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1983. Cựu thành viên nhóm New Stars, hiện tại là ca sĩ hoạt động độc lập. Tiểu sử : * 1989 - 1994 học tại trường tiểu học Thăng Long – Hà Nội. * 1994 - 1998 học tại trường phổ thông cơ sở Trưng Vương – Hà Nội. * 1998 - 2001 học tại trường phổ thông trung học Việt Đức – Hà Nội. * 1999 - 2003 học tại Nhạc Viện Hà Nội khoa Thanh nhạc.[1] Read more about Dang Khoi on Last.fm.

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.