זקני צפת

זקני צפת

About זקני צפת

Ziknei Zfat (זקני צפת, the Elders of Safed) was one of the most influential Israeli rock bands in the beginning of the 90's. The band leader was Maor Cohen, and it dismantled in 1996. זקני צפת on Last.fm.

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.

זקני צפת's Songs