June 10, 2016

Lyrics

זה קרוב לוודאי
רחוק מלהיות ספק
וככה זה הזמן הזה עשה מזה עניין
אבל זה רק עניין של זמן
עד שיסתדר

הציפיה היא גדולה
הניצנים כבר נראו
וככה זה העם הזה לא יניח לעצמו
עד שיבוא אליהו
זכור לטוב

ואיך שהוא בסוף
יהיה רק טוב
הנה מוכנים העננים
לשוב לשטוף הכל
ואיך שהוא בסבך
נגלה לי שביל של אור
והוא מושך אותי

חצי בעל כרחי
מציל אותי כל יום
הציפיה היא גדולה
ההשלכות גם כן
וזה שנים שמחכים לגאולה

ממש כמו בימים ההם
בזמן הזה
ואיך שהוא בסוף
יהיה רק טוב
הנה מוכנים העננים
לשוב, לשטוף הכל
ואיך שהוא בסבך
נגלה לי שביל של אור
והוא מושך אותי

חצי בעל כרחי

מציל אותי כל יום
ואיך שהוא בסוף...
תופים: ישראל נחום
בס אקוסטי: ניר מימון
פסנתר וקלידים: דוד איכלביץ'
גיטרה אקוסטית: עמית יצחק וישי ריבו
גיטרה חשמלית: עמית יצחק
קלידים: מאור שושן
קולות: ישי ריבו
מיקס: יאיר גורן
מסטרינג: טלי כץ

Show moreShow less