- Sa Mata Makikita

Report copyright infringement
June 15, 2016

Lyrics

Roel Cortez
Kailangan pa bang Ako
ay tanungin
Kailangan pa bang
Sa 'yo ay bigkasin
Na mahal kita At
wala nang iba Masdan
mo't makikita Sa
aking mga mata
Kailangan pa bang Ako
ay lumapit At
sabihin sa 'yo Ang
laman ng dibdib Na
mahal kita At wala
nang iba Masdan mo't
makikita Sa aking
mga mata Hindi na
kailangang Ako ay
tanungin Hindi na
kailangang Sa 'yo ay
bigkasin Sa tuwing
magtatama Ang ating
paningin Sa mata
makikita Ang aking
damdamin
Hindi na kailangang
Ako ay tanungin
Hindi na kailangang
Sa 'yo ay bigkasin Sa
tuwing magtatama
Ang ating paningin
Sa mata makikita
Ang aking damdamin
Kailangan pa bang Ako
ay tanungin
Kailangan pa bang Sa
'yo ay bigkasin Na
mahal kita At wala
nang iba Masdan mo't
makikita Sa aking
mga mata Masdan
mo't makikita Sa
aking mga mata
Masdan mo't makikita
Sa aking mga mata

Show moreShow less