- Nou jen

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Pa ni laj
si sé tan nou sé tan nou
On lanmou saj
sé sa mwen ka pwomèt vou
Sé vou mwen choizi
Pou kè chak jou ka lévé,
sé si vou an prèmyé
kè zyé an mwen ké pozé

Pa ni laj dèpi nou sav sa nou vlé
Pon zoraj ké anpéché nou révé
Sé on sèl vi
kè nou ni Baby
Gadé pou ta'w

pa kouté sa moun pé di

Lavi-la two kout'
Fo pwofité dé'y

Doudou mwen anvi bo'w avan pwan somèy
Lè'w vwè mwen san vou, Mwen kon flè san soley
Doudou vi an mwen sé avè'w mwen vlé fè'y

Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn
Sé vwè kè nou jenn (Bis)

& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn

Dou, pa douté dè nou
Menmsi a pa touléjou
Kè nou ké konprann nou

Dou, istwa san zétensèl
...
Sa kon manjé san sèl
Sa pa ni pon gou

...
Lavi-la two kout'
Fo pwofité dé'y
Doudou mwen anvi bo'w avan pwan somèy
Lè'w vwè mwen san vou, Mwen kon flè san soley
Doudou vi an mwen sé avè'w mwen vlé fè'y

Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn
Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn
...
Sé pou nou viéyi ansanm

Pou nou ni timoun ansanm
Partajé tout' ansanm
Tou sa ki pé rapwoché nou
Fo ou konprann'kè menm si nou atann
nou ja rivé on koté ou pa ni rètou

Sé pou nou konstwi ansanm
Pou nou vwayajé ansanm
Partagé tout' ansanm
tou sa ki pé rapwoché nou

Fo ou konprann' kè menmsi nou atann
nou ja rivé on koté ou pa ni rètou
Lavi-la two kout'
Fo pwofité dé'y
Doudou mwen anvi bo'w avan pwan somèy
Lè'w vwè mwen san vou, Mwen kon flè san solèy
Doudou vi an mwen sé avè'w mwen vlé fè'y
Sé vrè kè nou jenn (Bis)
...
Pa ni pon dout' adan sé pa lapèn
Sé vrè kè nou jenn (Bis)
Pa ni pon dout' adan sé pa lapèn
hmm...
...

Show moreShow less