November 12, 2015

Lyrics

געגועים לדמיון
יש רצון להתרחק מעט
מהמציאות הזאת
הבועה הקיאה אותך מתוכה
וכבר נכנסת לאחרת

הדרכים אל המבצר
ששמר אותך
פחות ברורות לעינייך

כבר מזמן אותו החופש
שאמור היה להיות כאן בשבילך
נדמה כי חדל להיות קיים
ציורים עוד מקשטים
את הדממה שלך
שיהיה אפשר בה להביט
אם אי אפשר לשמוע

געגועים אל הפחד
כי לאומץ הזה כבר אין גבולות
כמו לשיגעון
השתיקה הוציאה אותך מתוכה
ואת שוב שותקת

הדרכים אל המקלט
כבר מלאות משוגעים
הם סוגרים עלייך

כבר מזמן אותו החופש
שאמור היה להיות כאן בשבילך
נדמה כי חדל להיות קיים
ציורים עוד מקשטים
את הדממה שלך
שיהיה אפשר בה להביט
אם אי אפשר לשמוע

כבר מזמן אותו החופש
שאמור היה להיות כאן בשבילך
נדמה כי חדל להיות קיים
ציורים עוד מקשטים
את הדממה שלך
שיהיה אפשר בה להביט
אם אי אפשר לשמוע
אי אפשר לשמוע

Show moreShow less