November 12, 2015

Lyrics

הלב שלי נשאר שלם
כששלך נשבר
עוד פעם אחרונה ודי
שאשאר לישון איתך הלילה
רק עד מחר
אני אתעורר חדשה
ואתה תתעורר ותגלה
שאני לא שלך
באמת באמת
לא התכוונתי לקחת ממך ולברוח
לקחתי הכל
עיניים עצמתי
כי ככה היה יותר נוח
הלב שלי נסגר שלם
מזמן רציתי כבר ללכת
כשאני איתך אני לבד
אף פעם לא חוזרת
אל תחכה
אני לא אשקר בשבילך
לא חוזרת לשם יותר
עם אף אחד אחר
באמת באמת
לא התכוונתי לקחת ממך ולברוח
לקחתי הכל
עיניים עצמתי
כי ככה היה יותר נוח
לכסות

Show moreShow less