- Chitekete

Report copyright infringement
November 12, 2015Fixed by Daniel Gombe 

Lyrics

Honai ruva rechitekete chaamai nababa
parizvino votadza kurara nekufunga iweeee
chiteketeee.

Honai ruva rechitekete chaamai nababa
parizvino votadza kurara nekufunga iweeee
chiteketeee.

Honai ruva rechitekete watondipa musengwa handichakwanise nekufunga kana kuraraaaa.

Honai ruva rechitekete watondipa musengwa handichakwanise nekufunga kana kuraraaaa.

Pauri pane dande mutande pane soso rinobaya.
zvandisina shangu ndokutora seiko.

Pauri pane dande mutande pane soso rinobaya.
zvandisina shangu ndokutora seiko.

Ndashaya maitiro,
nashaya madhonzero,
ndashaya chandingakupe,
kuti ndive newe.

Ndashaya maitiro,
nashaya madhonzero,
ndashaya chandingakupe,
kuti ndive newe.

Honai ruva rechitekete chaamai nababa
parizvino votadza kurara nekufunga iweeee
chiteketeee.

Honai ruva rechitekete chaamai nababa
parizvino votadza kurara nekufunga iweeee
chiteketeee.

Honai ruva rechitekete watondipa musengwa handichakwanise nekufunga kana kuraraaaa.

Honai ruva rechitekete watondipa musengwa handichakwanise nekufunga kana kuraraaaa.

Pauri pane dande mutande
pane soso rinobaya.
zvandisina shangu ndokutora seiko.

Pauri pane dande mutande
pane soso rinobaya.
zvandisina shangu ndokutora seiko.

Ndashaya maitiro,
nashaya madhonzero,
ndashaya chandingakupe,
kuti ndive newe.

Ndashaya maitiro,
nashaya madhonzero,
ndashaya chandingakupe,
kuti ndive newe.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
kuti ave wanguu.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
kuti ave wanguu.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
mwana uye ndinomudaa.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
mwana uye ndinomudaa.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
kuti ndimurooree.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
kuti ndimurooree.

Ave muroora wamai
muroora wamai

kudzai muroora wamai
muroora wamai

Azvare vakanaka, mangwanaa.

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
kuti ndimurooree.

Majealous anyanya
Sure anyanya

Majealous anyanya
Sure anyanya...

Ndomuroora seikoo

Howo-wohwo ndoriwanepiko simba
kuti ave wangu.

Majealous anyanya
Sure anyanya

Majealous anyanya
Sure anyanya

Majealous anyanya
Sure anyanya

End

Show moreShow less