- Chari

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Euti sani chari
Dherai din agi dekhi
Euti Sani Chari
Derai Din Agi Dekhi
Jhukrayera Baseraheythyo
Tolayera Baserahethyo
Teslai khai k vayeko cha hai
Kasailai pani taha nai vayena
Teslai khai k vaye ko cha hai
Kasailai pani thaha nai vayena
Euti sani chari derai din agi dekhi
Euti sani chari dherai agi dekhi
Jhukrayera baseraheythyo
Tolayera baserahethyo
Teslai khai k vayeko cha hai
Kasailai pani thana nai vayena...
Sayed kasailr guleli po hanyo ki
Sayed kasaile dhungale po hanyo ki.
Tesko arko milny jodi lai...
Tesko afno priyetama lai
Sayed kasaile chorera po lagyo ki
sayed kasaile gudmai po foryo ki
Sayed kasaile chorera po lagyo ki
Sayed kasaile gudmaivpo foryo ki
Uska aanda bacheraharulai
Uska sa-sana chora chotilai
Bichari chari pirma pari
Bichari chari eklo pari
Ek din tyo pani afai mari
Bichari chari pirma pari
Bichari chari eklo pari
Ek din tyo pani afai mari.a

Show moreShow less