November 12, 2015

Lyrics

יום אביב
ריחות לילך
בין חורכות העיר שלך
יום יפה לדוג בנהר
בתוכי הלב נשבר

שם הייתה ואינה
ילדותך אישה קטנה
אנשים שאיש לא מכיר
אין אפילו בית שיזכיר

ואם את נוסעת
לאן את נוסעת
הנצח הוא רק אפר ואבק

לאן את נוסעת
לאן את נוסעת
שנים וכלום עוד לא נמחק

קחי מעיל
יהיה לך קר
כסף כיס
גביש סוכר
אם יהיו קשים הימים
היזכרי בי לפעמים

ואם זה עוד מסע נואש
אל הצריף אל המכרש
במסילת העיר הישנה
איש לא יחכה בתחנה

ואם את נוסעת
לאן את נוסעת
הנצח הוא רק אפר ואבק

לאן את נוסעת
לאן את נוסעת
שנים וכלום עוד לא נמחק

מי ימתיק לילותייך
מי יקשיב לבכייך
מי ישמור צעדייך
בדרכך

לאן את נוסעת
לאן את נוסעת
הנצח הוא רק אפר ואבק

לאן את נוסעת
לאן את נוסעת
שנים וכלום עוד לא נמחק

קחי מעיל יהיה לך קר

Show moreShow less