November 12, 2015

Lyrics

เสียงลมคำราม
ฟ้าครามพลันมืดมัว
หัวใจสั่นระรัว
ฉันกลัวอะไร

ทะเลเอาจริง
หรือเพียงจะวัดใจใคร
เหมือนคำขู่ท้าทาย
ให้ยอมจำนน

พายุ. ถั่งโถม.
อยู่ในใจ

จะออกไปแตะขอบฟ้า
แต่เหมือน ว่าโชคชะตาไม่เข้าใจ
มองไปไม่มีหนทาง
ชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม
เย้...

หัวใจคำราม
ฟ้าครามไม่สร้างใคร
ทะเลจะสร้างคน
ด้วยอันตราย

พายุ. ถั่งโถม.
สักเพียงไหน
จะไม่ยอมแพ้คำขู่
เรียนรู้และสู้ไป

จะออกไปแตะขอบฟ้า
สุดท้าย แม้โชคชะตาไม่เข้าใจ
(ภายในใจยังคงเรียกร้อง)
มองไปไม่มีหนทาง
แต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไป

ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม
ความหวัง ยังนำทางฉันใช่หรือไม่
(มีอุปสรรคเปลี่ยนผันก็ต้องเดิน)
คำตอบอยู่กลางคลื่นลม
ชีวิตแม้ต้องล้มลงตรงไหน
แต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไป...

(ดนตรี)

จะออกไปแตะขอบฟ้า
สุดท้าย แม้โชคชะตาไม่เข้าใจ
(ภายในใจยังคงเรียกร้อง)
มองไปไม่มีหนทาง
แต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไป

ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม
ความหวัง ยังนำทางฉันใช่หรือไม่
(มีอุปสรรคเปลี่ยนผันก็ต้องเดิน)
คำตอบอยู่กลางคลื่นลม
ชีวิตแม้ต้องล้มลงตรงไหน
แต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไป...

ความหวังยังนำทางฉัน
ใช่หรือไม่
ชีวิตมันยังยืนยันที่จะ
ที่จะ... ไป...

Show moreShow less