November 12, 2015

Lyrics

אני אפתח לך כל דלת ואנגן נגן נגן נגן לך איזה שיר
אביא לך זר פרחים אני אתן אתן אתן אתן לך להוביל
אלווה אותך הביתה ואמן אמן אמן אמן ואשאר
אשאר איתך ללילה

אצייר לך חיים טובים ואתעכב על דמותך
בשלל צבעי זהר יפים אצבע את שיערך
בציור יהיה נעים וקל להקשיב לצליל קולך
וגם אני אהיה לי שם, מחזר אחר ליבך
ומדי בוקר אגיש תה ופרי למיטתך
אקנה לך ציפור שיר יפה שתשיר לך בחדרך
וגם אם אצחיק אותך ואזכה בחיוכך
אני אמשיך ואמשיך לנסות להרשים את ליבך

אני אפתח לך כל דלת...

תמיד אודה בנימוס ואקרב את כיסאך
אל שולחן ערוך יפה בתבשילים לטעמך
וגם אם תגלי לי עד כמה אהבתך
אני אמשיך ואמשיך לנסות למצוא חן לליבך
ובזמן שנשב מחובקים בגינתך
אצביע לעננים ואסמן את שמך
וגם אם תאמרי לי שאת בטוחה איתי
אני אמשיך ואמשיך לנסות למכור לך את ליבי

אני אפתח לך כל דלת...

עולמך עולמי יהיה ועולמי עולמך
מעולם לא נפלתי כך, מעולם לידיעתך
גם אם שנים נגור יחד ואם עוד שנים נלך
אני אמשיך ואמשיך לנסות לכבוש את ליבך
כל יום מחד

Show moreShow less