Lyrics

אנחנו הילדים של חורף
שנת 73
חלמתם אותנו לראשונה עם שחר
בתום הקרבות

הייתם גברים עייפים שהודו
למזלם הטוב
הייתן נשים צעירות מודאגות
ורציתן כל כך לאהוב

וכשהריתם אותנו באהבה
בחורף 73
רציתם למלא בגופכם את מה
שחיסרה המלחמה

כשנולדנו הייתה הארץ
פצועה ועצובה
היבטתם בנו חיבקתם אותנו
ניסיתם למצוא נחמה
כשנולדנו בירכו הזקנים
בעיניים דומעות
אמרו הילדים האלה
הלוואי לא ילכו אל הצבא

ופניכם בתצלום הישן מוכיחות
שדיברתם מכל הלב
כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל
להפוך אויב לאוהב

הבטחתם יונה
עלה של זית
הבטחתם שלום בבית
הבטחתם אביב ופריחות
הבטחתם לקיים הבטחות
הבטחתם יונה

אנחנו הילדים של חורף
שנת 73
גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק
קסדה על הראש
גם אנחנו יודעים לעשות אהבה
צוחקים ויודעים לבכות
גם אנחנו גברים
גם אנחנו נשים
גם אנחנו חולמים תינוקות

ולכן לא נלחץ
ולכן לא נדרוש
ולכן לא נאיים
כשהיינו קטנים אמרתם
הבטחות צריך לקיים

אם דרוש לכם כוח ניתן
לא נחסוך
רק רצינו ללחוש
אנחנו הילדים של החורף ההוא
שנת 73

הבטחתם יונה
עלה של זית
הבטחתם שלום בבית
הבטחתם אביב ופריחות
הבטחתם לקיים הבטחות
הבטחתם יונה
עלה של זית
הבטחתם שלום בבית
הבטחתם אביב ופריחות
הבטחתם לקיים הבטחות
הבטחתם יונה

Show moreShow less