- Tieng Goi

Report copyright infringement
March 29, 2016

Lyrics

Em cười thứ tha
gõ lên cánh cửa nhỏ
Đánh thức ước muốn
từng ngủ quên

Gọi tên tôi
thoát xa cơn mơ nào
Chênh vênh bờ đêm sâu
bao gọi mời

kề vai tôi ngồi bên thềm
Bỏ lại đằng sau
những khúc quanh co
và cám dỗ để quay về
Ở đó có tôi với em
Này đây tiếng gọi rất êm
Thổi ngọn lửa bừng
trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng êm đềm

Tiếng gọi rất quen
nơi khung trời bỏ ngỏ
Nuôi những ao ước dù lẻ loi

Gọi tên tôi
vượt qua những hãi hùng
Chênh vênh bờ đêm sâu
bao gọi mời

kề vai tôi ngồi bên thềm
Bỏ lại đằng sau
những khúc quanh co
và cám dỗ để quay về
Ở đó có tôi với em
Này đây tiếng gọi rất êm
Thổi ngọn lửa bừng
trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng rất xa

Gương soi thật nhiều chỉ vậy thôi
Sóng gió bên đời hỏi chính mình

Lựa chọn một lối để bước đi
Dừng chân hay băng qua tiếng gọi
kề vai tôi ngồi bên thềm
Bỏ lại đằng sau
những khúc quanh co
và cám dỗ để quay về
Ở đó có tôi với em
Này đây tiếng gọi rất êm
Thổi ngọn lửa bừng
trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng êm đềm

Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng rất xa

Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co
và cám dỗ để quay về

Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng rất xa

trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng êm đềm

Show moreShow less