June 3, 2016

Lyrics

בשכונה שלי גרים אנשים
עם אותם החלומות
קשה לראות אותם לפעמים
מבעד לחומות
בשכונה שלי גרים אנשים
שבוכים אותם דמעות
אם מיישרים את המבט לפעמים
העיניים הן דומות

שחור ולבן
יש רק על הפסנתר
ככה עם הזמן אני מוציא את הפנתר שבי
אני לא מוכן יותר לשתוק

כל אחד עולם שלם
אומרים בסוף שיסתדר
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה, את
שמספרת לי סיפור
גם אם בסוף הוא לא ברור
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה

בשכונה שלי גרים אנשים
עם אותן הבעיות
משכנתא, עבודה, מגורים
בונים להם חומות
בשכונה שלי גרים אנשים
שמחפשים את התקוות
קשה לי להביט לפעמים
בעיניים החומות

שחור ולבן
יש רק על הפסנתר
ככה עם הזמן אני מוציא את הפנתר שבי
אני לא מוכן יותר לשתוק

כל אחד עולם שלם
אומרים בסוף שיסתדר
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה, את
שמספרת לי סיפור
גם אם בסוף הוא לא ברור
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה

חוזר לשם
חוזר הביתה
חוזר לשם
חוזר הביתה
חוזר לשם
חוזר הביתה
חוזר לשם
חוזר הביתה

כל אחד עולם שלם
אומרים בסוף שיסתדר
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה, את
שמספרת לי סיפור
גם אם בסוף הוא לא ברור
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה

כל אחד עולם שלם
אומרים בסוף שיסתדר
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה, את
שמספרת לי סיפור
גם אם בסוף הוא לא ברור
בסוף היום אני
חוזר לשם
חוזר הביתה

Show moreShow less