- Salamat, Salamat

Report copyright infringement
January 23, 2016

Lyrics

Kung aking mamasdan ang kalawakan
Hindi ko maunawaan
Ang Iyong dahilan kung bakit ako'y
Pinili Mo't inalagaan
Hindi ko kayang isipin
Hinding hindi ko kayang sukatin
Ang pag-ibig Mo Hesus na Iyong binigay sa akin

Salamat Salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad Mo
Salamat salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Ako'y magsasaya sa piling Mo

Kung may pagsubok man o kagipitan
Ako ay may lalapitan
Ikaw Hesus ang aking sandigan
Hindi Mo ko pinabayaan
Hindi ko kayang isipin
Hinding hindi ko kayang sukatin
Ang pag-ibig Mo Hesus na Iyong binigay sa akin

Salamat Salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad Mo
Salamat salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Ako'y magsasaya sa piling Mo

Buhay ko na ang purihin Ka
Buhay ko na ang sa Iyo'y sumamba
Wala nang ibang nanaisin pa
Kundi pasalamatan ka

Buhay ko na ang purihin Ka
Buhay ko na ang sa Iyo'y sumamba
Wala nang ibang nanaisin pa
Kundi pasalamatan ka

Buhay ko na ang purihin Ka
Buhay ko na ang sa Iyo'y sumamba
Wala nang ibang nanaisin pa
Kundi pasalamatan ka

Salamat Salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad Mo
Salamat salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Ako'y magsasaya sa piling Mo

Salamat Salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad Mo
Salamat salamat
Oh Hesus sa pag-ibig Mo
Ako'y magsasaya sa piling Mo

Show moreShow less