November 12, 2015

Lyrics

אחת שתיים אמא אבא!
בוקר טוב התעוררתי ברחוב
בוקר רע של מי הדירה?
צרה, צרה צרורה ואי אפשר להיזכר איך?
איך זה קרה?
בואי ניסע למדבר
נדליק מדורה
לא לא את לא משחקת
את לא חברה!
צרה, צרה צרורה ואי אפשר להיזכר איך?
איך זה קרה?
אני שיכור ואת שיכורה
וזה מתכון לאסון, למשהו נורא, אה אה!
צרה, צרה צרורה ואי אפשר להיזכר איך?
איך זה קרה?
צרה, צרה צרורה ואי אפשר להזכר איך?
איך? איך זה קרה?
איך זה קרה?
איך זה קרה?

Show moreShow less