November 12, 2015

Lyrics

אם תגלי
ששכחת
שאת בלי
אל תהיי
לחוצה
לא יקרה
אם את לא רוצה
אם תתעלמי
תהני
תזרימי
שום דבר
לא יקרה
אני אברח שנייה לפני

בואי הכל עלי
כל עלי
כל עלי
את דואגת יותר מידי
יותר מידי
כל עלי

אם תגלי שאת כן
צלצלי
למנובל
לנבזה
שעשה לך
את זה
אל תוותרי
אם צריך
גם אני
אוכל לבוא
לתת לך יד
לא תהיי
שם לבד

בואי הכל עלי
כל עלי
כל עלי
את דואגת יותר מידי
יותר מידי
כל עלי
אם את פוחדת די
לא כדאי
לא כדאי
את דואגת יותר מידי
יותר מידי
כל עלי

אם תחלמי
שזה מואה
זה אני
אין סיכוי
זו טעות
לא אקח
אחריות

בואי הכל עלי
כל עלי
כל עלי
את דואגת יותר מידי
יותר מידי
כל עלי
אם את פוחדת די
לא כדאי
לא כדאי
את דואגת יותר מידי
יותר מידי
כל עלי

Show moreShow less