November 12, 2015

Lyrics

सुरू हुन्छ यसरी नै
प्रश्नले छोडेको छैन
यातनामा हुर्केता पनी
बैगुनी म तिमी जस्तो हैन
नहिर्काउ मलाई
नजिस्काउ मलाई
न त सुम्सुम्याउ मलाई
नजिक मेरो नआउ
आॅधी हुॅ, म भेरी हुॅ
रिसाएकी म छोरी हुॅ
म छोरी हैन, म छोरी हैन
म छोरी हैन, म छोरी हैन
बेसहारा तिमी भन्दै
बेसहारा पनी बनाउछौ
अनी आउछौ मात्तिएर
होच्याएर चित्त दुखाउछौ
नहोच्याउ मलाई
नसताउ मलाई
न त चलबलाउ मलाई
नजिक मेरो नआउ
आॅधी हुॅ, म भेरी हुॅ
रिसाएकी म छोरी हुॅ
म छोरी हैन, म छोरी हैन
म छोरी हैन, म छोरी हैन
आफ्नै संसारमा किन?
आफ्नै संसारमा किन?
आफ्नै संसारमा किन?
आफ्नै संसारमा किन?
आफ्नै संसारमा किन?
आफ्नै।
आॅधी हुॅ, म भेरी हुॅ
रिसाएकी म छोरी हुॅ
म छोरी हैन, म छोरी हैन
म छोरी हैन, म छोरी हैन

Show moreShow less