November 12, 2015

Lyrics

และแล้วขอบฟ้าก็เริ่มจะมืดมิด
และแล้วชีวิตก็วนกลับไปดังเดิม
ยังคงเหน็บหนาวเดียวดายอยู่ลำพัง
ยิ่งไขว่คว้าเท่าไร ก็ยิ่งเลือนรางยิ่งทรมาน

ได้แต่เพ้อว่าเธอจะกลับคืนมา
ยังภาวนาแม้รู้ว่า มันไม่มีจริงมันไม่มีจริง
มันไม่มีอะไรจะเหมือนเดิม

ได้แต่หวังโง่ๆ ลมๆ แล้งๆ
รอไปทั้งๆ ที่รู้ว่ามันไม่มีจริง มันไม่มีจริง
แม้ว่าฉันจะทำยังไง แต่เธอคงไม่กลับมา

ใครกันจะย้อนเวลาแห่งชีวิต
ใครกันจะคิดว่ามันจะเจ็บเจียนตาย
ก็เธอคือความหวังของคนที่สิ้นหวัง
แต่ยิ่งหวังเท่าไรยิ่งไม่มีทาง เจ็บปวดเหลือเกิน

ได้แต่เพ้อว่าเธอจะกลับคืนมา
ยังภาวนาแม้รู้ว่า มันไม่มีจริงมันไม่มีจริง
มันไม่มีอะไรจะเหมือนเดิม

ได้แต่หวังโง่ๆ ลมๆ แล้งๆ
รอไปทั้งๆ ที่รู้ว่ามันไม่มีจริง มันไม่มีจริง
แม้ว่าฉันจะทำยังไง แต่เธอคงไม่กลับมา

ชีวิตที่เหลือ แม้มันต้องเดินต่อไป
แต่ฉันไม่รู้จะเดินไปทางไหน เมื่อไม่มีใคร

ได้แต่เพ้อว่าเธอจะกลับคืนมา
ยังภาวนาแม้รู้ว่า มันไม่มีจริงมันไม่มีจริง
มันไม่มีอะไรจะเหมือนเดิม

ได้แต่หวังโง่ๆ อยู่ในหัวใจ
รอไปทั้งๆ ที่รู้ว่ามันไม่มีจริง มันไม่มีจริง
แม้ว่าฉันจะรอจนตาย แต่เธอคงไม่กลับมา
ไม่มีวันกลับมา

Show moreShow less