- Elimde Değil

Report copyright infringement
June 10, 2016

Lyrics

Gözlerin sözlerinden baska þeyler söylüyor
Git artýk gideceksen bu aþk burada biter
Sonu yoktu diyenler þimdi haklý çýktýlar
Bizi çekemeyenler þimdi mutlu oldular
Sýkýldý ruhum haykýrmak istiyorum
Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksýn

Elimde deðil hala seviyorum
Elimde deðil unutamýyorum
Elimde deðil hala seviyorum
Elimde deðil unutamýyorum
Daraldý içim haykýrmak istiyorum
Ne olursa olsun sevgilim kalacaksýn

Aklým ermýyor affet nasýl býr hýkaye Bu
Daha dun sevgiliydýk bugun iki yabancý
Sonu yoktu diyenler haklýmý çýkacaktý?
Bizi çekemeyenler yoksa dostlar mý yaktý?
Sýkýldý ruhum haykýrmak istiyorum
Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksýn

Elimde deðil hala seviyorum
Elimde deðil hala unutamýyorum
Elimde deðil hala saeviyorum
Elimde deðil hala unutamýyorum
Daraldý içim hatkýrmak istiyorum
Ne olursa olsun sevgilim kalacaksýn

Show moreShow less