October 11, 2016

Lyrics

Mấy năm cách biệt, mình gặp lại nhau .
Cuối mặt ngỡ ngàng, đường ai nấy đi .
Giờ em, ván đã đóng thuyền .
Cuộc đời, con gái qua rồi .
Từ ngày, bước sang thuyền hoa .

Kỷ niệm hãy để, ngủ yên trong tim .
Nhắc lại chỉ làm, mình thêm xót xa .
Dù anh, không muốn dối lòng .
Dù không, khơi đống tro tàn .
Hỏi lòng, mấy ai không buồn .
Bao nhiêu ân tình, thuở nào .
Cầm bằng như nước, cuốn dưới chân cầu .
Xin em hiểu cho, đời anh .
Cành hoa trong gió, dập vùi tháng năm .

Duyên tình chúng mình, trời đã ngăn cách .
Thôi đành ngoảnh mặt, từ đây hỡi em .
Đừng gieo, thêm nỗi than sầu .
Trời cao, sao quá cơ cầu .
Tình đầu đó, xin chôn vùi .
Bao nhiêu ân tình, thuở nào .
Cầm bằng như nước, cuốn dưới chân cầu .
Xin em hiểu cho, đời anh .
Cành hoa trong gió, dập vùi tháng năm .

Duyên tình chúng mình, trời đã ngăn cách .
Thôi đành ngoảnh mặt, từ đây hỡi em .
Đừng gieo, thêm nỗi than sầu .
Trời cao, sao quá cơ cầu .
Tình đầu đó, xin chôn vùi .
Đừng gieo, thêm nỗi than sầu .
Trời cao, sao quá cơ cầu .
Tình đầu đó, xin chôn vùi .

Show moreShow less