January 15, 2016

Lyrics

אישה שאומרים לך
אל תיקח ממנה דבר
תמיד היא תמכור לך סם

אהבת אמת

כמו בסמים תיפול

נופלים החיים
היא תעזוב אותך

אתה תישבר

אתה כבר גדול מספיק להבין

היא איננה עוד

אתה תתבגר ותכיר בעובדות

שאין אהבת אמת

נפלת חזק

ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך

משותק
רגשני מנותק תודה שנפלת חזק
עכשיו שהכל אבוד

היא אליך תחזור

תשים את ראשה בחיקך

ובוערת בה אש

בוא נישאר ידידים

אותך לאהוב

בוא נשחק בלהיות רחוקים

ובוערת בוערת בה אש

אתה מתפתה ואתה כבר אבוד

אין לך מה לעשות

צריך את הסם שלך

למרות שעכשיו הוא יקר

Show moreShow less