November 24, 2015

Lyrics

חסידה צחורה אמורי.
חסידה צחורה נא אמורי.
התישאי בירכתי, לאימי.
אוי אימי דמעתי לא תכירי.
מרחוק תשמעי אנחתי.
אוי אימי דמעתי לא תכירי .
מרחוק תשמעי אנחתי.
מרבדי האביב נפרשו.
מרבדי האביב נפרשו.
כל היקום לתחייה; כבר שעה.
רק עיני מבכי נמסו .
וליבי היגון והמר .
רק עיניי מבכי נמסו, וליבי היגון והמר.
הזמיר והדרור חזרו.
הזמיר והדרור חזרו .
הלכו וחיו את, את קינם .
מלפני הדרכים נסגרו .
מלפני הבוגדים הרעים .
מלפני הדרכים נסגרו .
מלפני הבוגדים הרעים.
מה לי בנכר אסבולה.
מה לי בנכר אסבולה.
כציפורה כלואה, בכלובה.
אם חזון המוות יועיל לה.
האשוב לראותך עוד פעם .
עם חזון המוות יועיל לה, האשוב לראותך עוד פעם.

Show moreShow less