June 14, 2016

Lyrics

Iyong ihandog ang buhay at puso
Sa bawat tao sa ibabaw ng mundo
Pangalagaan ang katahimikan
At ialay mo ang kadakilaan
Higit sa lahat ay tao


Ito'y dulutan ng kasaganahan
Ito'y handugan ng kaligayahan
Gawing matatag ang iyong kalooban
Bigyang liwanag ang bawat isipan
Higit sa lahat ay tao

Show moreShow less