March 5, 2016

Lyrics

יש יצירות רציניות
שמבקשות ריכוז מלא באוזניות
יש יצירות גאוניות
שחוללו מהפכות סגנוניות
שתרומתן בלתי נשכחת
ונצחיות להן מובטחת
אך לא נעים אותן לקחת
לעבודה או למקלחת.

ישנן וודאי סיבות, ולא תמיד הגיוניות
אבל הלב נמשך גם לשטויות הזמניות
וכל מי שאוזנו יצאה אי פעם לקניות
חזר הביתה עם שירים במיץ עגבניות.

יש אנשים במכוניות
והם זקוקים להשכמות קולניות
כמו מנגינות צועניות
שהתחפשו למנגינות תימניות
שמרקידות את הרגליים
ומקפיצות את הכתפיים
ומבריקות את העיניים
לרגע ואולי לשניים.

ישנן וודאי סיבות, ולא תמיד הגיוניות
אבל הלב נמשך גם לשטויות הזמניות
וכל מי שאוזנו יצאה אי פעם לקניות
חזר הביתה עם שירים במיץ עגבניות

נכון שיש לי תוכניות
לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות
עד אז, בשמונה שמיניות
רק מוסיקה של מטוסים ואוניות
לשיר הזה אין מטרות
ואין שום כוונות מעבר לשורות
רק להשלים שלוש דקות
שמסתיימות ברגע זה - להתראות!

Show moreShow less