November 12, 2015

Lyrics

יושבים בבית קפה
ומרגישים בתוך בועה
מה לא עשינו
איפה טעינו
מה נשתנה
יושבים בבית קפה
אני מזמין עוגת גבינה
מה לא עשינו
איפה טעינו
הלכה המדינה

ואת בתוך הג'יפ שלך
את שומעת סטריאו
ומונו בחוץ בשחור ולבן
ואת בתוך הג'יפ שלך
את לא פותחת רדיו
את רואה
שחבל לך על הזמן

יושבים בבית קפה
ומדברים על המצב
מה לא עשינו
איפה טעינו
ולמה עכשיו
יושבים בבית קפה
ומרגישים כמו בחו"ל
מה לא עשינו
איפה טעינו
תיכף מבול

ואת בתוך הג'יפ שלך...

ואת בתוך הטריפ שלך
את קוראת לי רומיאו
אצלך זה סגריר ובחוץ יש שרב
ואת בתוך הג'יפ שלך
את לא שומעת רדיו
את לא יודעת כמה רע לי עכשיו

יושבים בבית קפה...

Show moreShow less