November 12, 2015

Lyrics

בין זרועותי כמלכה,
דאגתי תמיד שרק תחייך.
גם ברגעים של שתיקה,
לא האמנתי שפתאום היא תלך.
עכשיו כמו חלום שחוזר על עצמו,
מדבר אל עצמי בלילות.
מתגעגע.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

אפילו כשהיא רחוקה
המשכתי בשקט אותה לאהוב.
איך היא כל כך חזקה,
נשארתי להרגיש את הסוף.
עכשיו, כמו חלום שחוזר על עצמו,
מדבר אל עצמי בלילות.
מתגעגע.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

ונזכר בעיניה,
בחיים שעברו בלעדיה,
עוד התקף געגוע אליה,
מחכה שהיום יבוא ובשנתי תחזור.

מוקדש לאהובתי הילה♥

Show moreShow less