November 12, 2015

Lyrics

הזמן נאחרון אץעייפה ולא רוצה לדבר
על מה יהיה מחר
ממסתובבת במיטה בלי הפסגה אני יודע מתרגל את המבט המאודר
אני מאבד אותנו מבין האצבעות כשאת בוכה אני בוכה יותר

Show moreShow less