November 12, 2015Fixed by gabash 

Lyrics

זה היה בערב כח' בכסליו נסענו בכסיש לעבר העיר הגדולה יכולנו לראות פועלים רומנים מבצבצים ומעשנים נובלס.
החניונים היו מלאים עד אפס מקום.
עמדתי לי הבר והזמנתי בירה.
הברמן הכיר אותי ולכן לא הייתי צריך לןצר לו איזה סוג.
ואז הזרקאור הכחול האיר את פינת החדר ושם ראיתי אותה והבנתי שזו היא האישה כשהיא התקרבה

Show moreShow less