- I'm Trying

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

I hope it goes my way
I hope it goes my way

Oh, I love it here
I hope it goes my way
Oh, I love it here
I hope it goes my way

I'm trying to do something beautiful
I hope it goes my way

Show moreShow less