- Yo Ya

Report copyright infringement
November 30, 2015

Lyrics

קיבלתי עונש קצת מוגזם
שפטו אותי למוות
ישבתי על כיסא חשמל
ניפרדתי מהפרייבט
לו יכולתי לפחות
להחליף תכיסאות
כי אומרים בדרך כלל
משנה מקום משנה מזל

היי יו יה
אני שואל
היי יו יה
אתם עונים
היי יו יה
האם זה פייר
היי יו יה
הם לא יודעים

אח שלי אסף בולים
לכן עבד בדואר
היה מחלק תמכתבים
קיבל אפילו תואר
יום אחד פקח הבחין
כשאסף גם מכתבים
מהג׳וב מיד פוטר
כי יש סוף לכול דבר

היי יו יה
אני שואל
היי יו יה
אתם עונים
היי יו יה
האם זה פייר
היי יו יה
הם לא יודעים

Show moreShow less