November 12, 2015

Lyrics

השקיע הכל כן קיווה לקריירה
למרות שאמרו לו תמצא תחום אחר
הוא ראה את עצמו מאושר
על הבמה
הוא התחיל לגדל פירות והבטיח
שלא יאכזב הוא עבד שעות
וכתב אפילו שיר שמח קל
על אהבה
לא באלי לשמוע אמרו לו
לא באתי לראות את השואו שלך
לא באלי לדעת מי אתה בכלל
אז קנה לו איפור והרכיב לו כנפיים
השיג חוזה בפאב די ידוע
וחיכה למחיאות כפיים של
סונוור מאורות הבמה
אך נדהם לגלות שבמקום מחיאות
הפתיע אותו מטר פחיות
שקרעו ממנו את הכנפיים והוא נשאר עירום
על הבמה
לא באלי לשמוע אמרו לו
לא באתי לראות את השואו שלך
לא באלי לדעת מי אתה בכלל
הוא המשיך ולשיר על אף האיפור הכבד
שנטף מעליו שיכורים צחקו
צעקו להוריד אותו מיד מהבמה
בין הכיסאות בשדא הקרב
הופיע מתוך חלומותיו
היא החזירה לו את הכנפיים והוא שב לשיר
רק בשבילה
לא באלי לשמוע אמרו לו
לא באתי לראות את השואו שלך
לא באלי לדעת מי אתה בכלל
לא באלי לשמוע אמרו לו
לא באתי לראות את השואו שלך
אבל הוא המשיך לשיר רק בשבילה

Show moreShow less