- Chirapaq

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Kayna punchau turonero
Sapallaypi waqaskani
Mana pipas q'awarillaskan
Kayna punchau turonero
Sapallaypi waqaskani
Mana pipas q'awarillaskan

Waqallarkani sapay
Llakillarkani sapay
Q'uyay mamayta
Yuyarillaspa
Waqallarkani sapay
Llakillarkani sapay
Q'uyay mamayta
Yuyarillaspa

Maypillaraq sunquchallay
Maypiñaraq ñawiruruy
Maytaq cuna Waqaysiwanchu
Maypillaraq sunquchallay
Maypiñaraq ñawiruruy
Maytaq cuna Waqaysiwanchu

Waqaysiwanchu ñawiy
Llakisiwanchu sunquy
Tayta mamayta
Yuyarillaqtiy
Waqaysiwanchu ñawiy
Llakisiwanchu sunquy
Tayta mamayta
Yuyarillaqtiy

Kayna punchau turonero
Sapallaypi waqaskani
Mana pipas q'awarillaskan
Kayna punchau turonero
Sapallaypi waqaskani
Mana pipas q'awarillaskan

Waqallarkani sapay
Llakillarkani sapay
Q'uyay mamayta
Yuyarillaspa
Waqallarkani sapay
Llakillarkani sapay
Q'uyay mamayta
Yuyarillaspa

Waqaysiwanchu ñawiy
Llakisiwanchu sunquy
Tayta mamayta
Yuyarillaqtiy
Waqaysiwanchu ñawiy
Llakisiwanchu sunquy
Tayta mamayta
Yuyarillaqtiy

Waqaysiwanchu ñawiy
Llakisiwanchu sunquy
Tayta mamayta
Yuyarillaqtiy
Waqaysiwanchu ñawiy
Llakisiwanchu sunquy
Tayta mamayta
Yuyarillaqtiy

Show moreShow less