November 12, 2015

Lyrics

בוקר עלה בהרים הכחולים
טפסתי נושף בשבילים עתיקים
נולד בי שיר זמר נושן
הו מה כחול
והד לי ענה מהרי הבשן
הו מה כחול
כחול, כחול, כחול

שמש מכה על ראשי הגבעות
קרוע בגדי ושפתי לוהטות
שירי אז עלה וצמח
הו מה עייף
והד לי ענה מאבני החומה
הו מה עייף
עייף, עייף, עייף

ערב יורד ובגייא דמדומים
טפסתי בודד בשבילים אדומים
שירי מתגלגל במידרון
הו מה בודד
והד לי ענה מהרי גוש עציון
הו מה בודד
בודד, בודד, בודד

ליל ירד בין צוקי הר נבו
צבוע בוכה אל מדבר וחולות
קולי מחפש את רעי
הו מה רחוק
והד לי ענה מפיסגת הר סיני
הו מה רחוק
רחוק, רחוק, רחוק

קולי מחפש את רעי
הו מה רחוק
והד לי ענה מפיסגת הר סיני
הו מה רחוק
רחוק, רחוק, רחוק

Show moreShow less