November 12, 2015

Lyrics

Shree Guru charana saroja raja
nija manu mukuru sudhari

Baranaun Raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari

Buddhi heena tanu jaanike sumiraun pawana kumaara

Bala budhi vidyaa dehu mohin harahu kalesa bikaara

Jaya Hanumaan gyaana guna saagara,
Jaya Kapeesha tihun loka ujaagara

Raama doota atulita bala dhaamaa,
Anjani putra Pawanasuta naamaa

Mahaabeera bikrama bajarangee,
Kumati niwaara sumati ke sangee

Kanchana barana biraaja subesaa,
Kaanana kundala kunchita kesaa

Haata bajra aura dwajaa biraajai,
Kaandhe moonja janeu saajai

Shankara suwana Kesaree nandana,
Teja prataapa mahaa jaga bandana


Bidyaawaana gunee ati chaatura,
Raama kaaja karibe ko aatura

Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa,
Raama Lakhana Seetaa mana basiyaa

Sookshma roopa dhari Siyahin dikhaawaa,
Bikata roopa dhari Lankaa jaraawaa

Bheema roopa dhari asura sanghaare,
Raamachandra ke kaaja sanvaare

Laaya sajeevana Lakhana jiyaaye,
Shree Raghubeera harashi ura laaye

Raghupati keenhee bahuta baraaee,
tuma mama priya Bharatahi sama bhaaee

Sahasa badana tumharo jasa gaawain,
asa kahi Shreepati kanta lagaawain

Sanakaadika Brahmaadi muneesaa,
Naarada Saarada sahita Aheesaa

Yama Kubera digapaala jahaante,
kabi kobida kahi sake kahaante

Tuma upakaara Sugreevahin keenhaa,
Raama milaaya raaja pada deenhaa

Tumharo mantra Bibheeshana maanaa,
Lankeshwara bhaye saba jaga jaanaa

Yuga sahasra yojana para bhaanu,
leelyo taahi madhura phala jaanu

Prabhu mudrikaa meli mukha maaheen,
jaladhi laanghi gaye acharaja naaheen

Durgama kaaja jagata ke jete,
sugama anugraha tumhare tete

Raama duaare tuma rakhawaare,
hota na aagyaa binu paisaare

Saba sukha lahai tumhaaree sharanaa,
tuma rakshaka kaahu ko dara naa

Aapana teja samhaaro aapai,
teenon loka haanka ten kaanpai

Bhoota pisaacha nikata nahin aawai,
Mahaabeera jaba naama sunaawai

Naasai roga hare saba peeraa,
japata nirantara Hanumata beeraa

Sankata ten Hanumaana churaawai,
mana krama bachana dhyaana jo laawai

Saba para Raama tapaswee raajaa,
tina ke kaaja sakala tuma saajaa

Aura manorata jo koee laawai,
soee amita jeewana phala paawai

Chaaron juga parataapa tumhaaraa,
hai parasidha jagata ujiyaaraa

Saadhu santa ke tuma rakhawaare,
asura nikandana Raama dulaare

Ashta siddhi nau nidhi ke daataa,
asa bara deena Jaanakee Maataa

Raama rasaayana tumhare paasaa,
sadaa raho Raghupati ke daasaa

Tumhare bhajana Raama ko paawai,
janama janama ke dukha bisaraawai

Anta kaala Raghubara pura jaaee,
jahaan janama Hari bhakta kahaaee

Aura devataa chitta na dharaee,
Hanumata se-ee sarva sukha karaee

Sankata katai mite saba peeraa,
jo sumire Hanumata bala beeraa

Jai jai jai Hanumaana Gosaaee,
kripaa karahu gurudeva kee naaee

Jo sata baara paata kara koee,
chootahi bandi mahaa sukha hoee

Jo yaha parai Hanumaana chaaleesaa,
hoya siddhi saakhee Gaureesaa

Tulasee Daasa sadaa Hari cheraa,
keejai naata hridaya mahaan deraa

Pawanatanaya sankata harana mangala moorati roopa

Raama Lakhana Seetaa sahita hridaya basahu sura bhoopa
…

Show moreShow less