November 12, 2015

Lyrics

Những lời này cho em
Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình
Thay đam mê thể xác căng đầy
Nghien ngua cho du hon lan nghe đắng cay

Những lời này cho em
Ta hận ta khi đối mặt đời
Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài
Tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi noi.

Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ
Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu
Thoáng dài buồn hun hút đoạn buồn một lần qua.

Những lời nầy cho em
Ta đợi ta khắc khoải nửa đời
Thoi đam mê thể xác rã rời
Chet giữa đọa đày khi tàn mộng em oi

Những lời này cho em
Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình
Thay đam mê thể xác căng đầy
Nghien ngua cho du hon lan nghe đắng cay

Những lời này cho em
Ta hận ta khi đối mặt đời
Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài
Tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi noi.

Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ
Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu
Thoáng dài buồn hun hút đoạn buồn một lần qua.

Những lời nầy cho em
Ta đợi ta khắc khoải nửa đời
Thoi đam mê thể xác rã rời
Chet giữa đọa đày khi tàn mộng em oi

Thoi đam mê thể xác rã rời
Chet giữa đọa đày khi tàn mộng em oi

Thoi đam mê thể xác rã rời
Chet giữa đọa đày khi tàn mộng em oi

Show moreShow less