- Ha Trang

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay.
Nắng qua mắt buồn long hoa rướm say.
Lối em đi về trời không có mây.
Đường đi suốt mùa nắng lên thật gầy.
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay.
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Bước chân em về nào anh có hay.
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Tôi xin ơn người, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới.
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao.
Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.
Áo xưa rủ nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
Gọi nắng cho toc em cài loài hoa nắng say.
Nắng đưa em về miền cao gió bay.
Áo em bây giờ mườn xa nẽo mây.
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này

Show moreShow less