November 12, 2015

Lyrics

השמש מעלי וכמה חם
מגלה לי שהקיץ חם
וקצב המנגינה הולך
בלי לשאול למה כמה ואיך
אני רוצה אותך איתי
רוצה אותך רק בשבילי
אז בואי נצא לדרך כמה שיותר מהר
בואי נרד אל הים
נאהב שם בין החולות
אני ואת, השמיים
כולם להינות
אז בואי נרד אל הים
נאהב שם ללא גבולות
אני האש את המים
הולך שמח להיות
אז בואי נרד אל הים
בתוך גלי הים את מופיעה
שער פזור עוצרת נשימה
את כל החוף את משגעת
כמו שרק רק יודעת
רוצה אותך צמוד אליי
רוצה אותך ביו זרועותיי
אז בואי נצא לדרך כמה שיותר מהר
בואי נרד אל הים
נאהב שם בין החולות
אני ואת, השמיים
באנו עם כולם להינות
אז בואי נרד אל הים
נאהב שם ללא גבולות
אני האש את המים
הולך שמח להיות
אז בואי נרד אל הים
אז בואי נרד אל הים
נאהב שם בין החולות
באנו עם כולם להינות
בואי נרד אל הים
נאהב שם ללא גבולות
אני האש את המים
בואי נרד אל הים
באנו עם כולם להינות
אז בואי נרד אל הים
נאהב שם ללא גבולות
אני האש את המים
הולך שמח להיות
אז בואי נרד אל הים
אז בואי נרד אל הים
אז בואי נרד אל הים

Show moreShow less