February 9, 2016

Lyrics

את עוד תהיי איתי
אני מדמיין עתיד
של ילדים יפים
שמחייכים תמיד
את תשחקי יום יום
בתיאטרון ארצי
ואני אהיה איפה, איפה שתרצי

את כבר כמה שנים
שטה בדם שלי
וכולך טידידם, עושה אצלי טידידי
אין מלבדך דבר
העדינות שלך, משאירה אותך כך
מכור, גמור מוכרח

זה החיים באמת
זה ברור לי כעת
את בדברים הקטנים
בשבילי אלוהים

את עוד תהיי איתי
אני כבר רואה תמונה
כמה דירות שכורות
אולי בית עם גינה
את כבר כמה שנים
שטה בדם שלי
ואני כל כך בך וכך את כל כך אני

זה החיים באמת
זה ברור לי כעת
את בדברים הקטנים
בשבילי אלוהים

את תשחקי יום יום
אני אנגן תמיד
את עוד תהיי איתי
אני מדמיין עתיד
את תשחקי יום יום
או כמה שתרצי
כשאני מדמיין עתיד
את עוד תהיי איתי

Show moreShow less