April 28, 2016

Lyrics

על סף יאוש, הממלכה שלי מתפרקת.
משפריץ קצת מים - על הפנים.
מקווה שיהיה הרבה יותר נחמד!
להתעורר...
להרגיש מחדש את השמש בפנים.

לא מספיק עכשיו שטוב, לא מספיק עכשיו שרע לי...
לא מספיק עכשיו שיש, לא מספיק עכשיו שאין...
לא מספיק עכשיו שבא לי!

בא לי לצרוח לשכנה, להשקות את הגינה
להבין שאת שונה, להחזיק באמונה
(בא לי) שרבין יתעורר, שהמרד יגמר
להמשיך לא לוותר, אני לא יכול יותר - להמשיך כך את חיי.

על סף תהום, הריקנות שבי מתחזקת.
מרביץ עוד ג'וני- על הבר.
מקווה שיהיה הרבה יותר נחמד!
להשתכר... (האעע!!!)
להרגיש מחדש את השקר בפנים.

לא מספיק עכשיו שטוב, לא מספיק עכשיו שרע לי...
לא מספיק עכשיו שיש, לא מספיק עכשיו שאין...
לא מספיק עכשיו שבא לי!

בא לי לצרוח לשכנה, להשקות את הגינה
להבין שאת שונה, להחזיק באמונה
(בא לי) שרבין יתעורר, שהמרד יגמר
להמשיך לא לוותר, אני לא יכול יותר- להמשיך כך את חיי.

לא מספיק עכשיו שטוב, לא מספיק עכשיו שרע לא מספיק עכשיו שקר לי.
לא מספיק עכשיו שיש, לא מספיק עכשיו שאין...
לא מספיק עכשיו שבא לי!

בא לי לצרוח לשכנה, להשקות את הגינה
להבין שאת שונה, להחזיק באמונה
(בא לי) שבגין יתעורר, שהמרד יגמר
להמשיך לא לוותר, אני לא יכול יותר - להמשיך כך את חיי.

Show moreShow less