November 12, 2015

Lyrics

Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa
mời xuân đến với tôi, giờ này còn nổi trôi
riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi
nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người
mặc tình xuân lả lơi, xuân chẳng phải riêng ai
xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi

Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời
tôi chưa muốn trao lời, bản đàn xuân lả lơi
tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi
qua mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài
nghe như vắng tiếng cười, chạnh vì non nước tôi
đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi

Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa
mời xuân đến với tôi, giờ còn nặng hai vai
thân tha hương hồ hải, hỏi xuân có gì vui
hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời
đẹp lòng giây phút thôi, ôi đất nước xa xôi
xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui

Show moreShow less