November 24, 2015

Lyrics

שמש שמש רד לים.
רוח קר יהום יהום.
מי חולם חולם עלייך.
במשלט משלט עירום.
שני אורות בליל בליל בליל.
לי רומזים רומזים פתאום .
מה אומרות עינייך עינייך עינייך.
בלי לאמר עד תום עד תום.
בוקר בוקר עת יעור .
ואשוב אשוב מלחום.
האמצא אמצא עדיין .
זכר זכר לחלום.
שני אורות בליל...

Show moreShow less