November 12, 2015

Lyrics

יום בהיר נתקפתי געגועים
לפעם, כשהכל היה פשוט...
לא שפעם זה היה פשוט
הנה אני שוב משקרת לי

החברים הולכים ונגמרים
ויכול להיות שזה באשמתי
לא שרע לי עם עצמי אבל...
יותר מדי לבד מבטל אותי

כמה עוד אני אוכל לצעוד?
אני רוצה לראות את הקצה
כמה עוד אני אוכל לצעוד?
אני רוצה מאד כבר לצאת

בתיבה שלי אין אהבה
רק לפעמים איזה מישהו שמוכר דברים
דווקא הוא נראה מהגברים
שכן נשארים עד הבוקר

כמה עוד אני אוכל לצעוד?
אני רוצה זרועות לחבק
כמה עוד אני אוכל לצעוד?
אני רוצה ללמוד לקבל

Show moreShow less