November 12, 2015

Lyrics

He muerto la porsella y la he feta bossins
Aquest pic no tornara fogir
La he ficado en es forn
La soy puesto a rostir
I llavors me n'he anat a fer un copi

I sa sogre ha vengut manejant un garrot
I m'ha dit que som un aubercoc
Que es forn esta apagat
Y la porsella han robat
I que si no la trob me sanara

He trascado per tot y la porsella no surt
Y la suegra me dise: que est de curt!
Per trobar aquest rostit
Falta un tio amb collons
Cridaremos a indiana pons

Indiana Pons, Indiana Pons
M'han pres la porsella dedins es forn
Indiana Pons, Indiana Pons
M'han pres la porsella d'es forn

N'Indiana ha arribat, dins es forn s'aficat
Ha sortido vermell i socorrat
Ha empesado a ensumar
Ben igual que es meu ca
I un quemelo en terra ha trobat

Amb so pel socorrat feia una puta olor
N'Indiana brollava de suor
Correguent va partir
Que quasi no lo vio
I darrera una mata se aturo

Ya los tengo! Va dir, d'aqui se senten es rots
Adavall sa figuera, mira-los!
Era es sheriff ripoll i devora un sivil
Que s'estein fotent es rostit

Indiana Pons, Indiana Pons
M'han pres la porsella dedins es forn
Indiana pons, Indiana pons
M'han pres la porsella d'es forn

Indiana Pons, Indiana Pons
Es se tens ben grossos, es se tens bassons
Indiana Pons, Indiana Pons
Es se tens ben grossos, es se tens rodons

Show moreShow less