November 15, 2015

Lyrics

לך תדע מה יהיה מחר
אתה תחיה ת'רגע
תהיה מאושר
תבין שכל יום שעובר לא חוזר
אז תזרום ותיקח בקלות את כל
מה שהיה
תדע, שרק אתה יכול
לשנות את חייך לטוב
לא לסבול
תראה תמיד חצי מהכוס מלאה
ותאהב את אחיך כמו את עצמך.

תהיה מאושר כי כל מה שנשאר
זה לחיות את הרגע
כמו שבא לך
קום עכשיו ותיקח את כל מה שאספת בדרך
ותצא גדול.
מאושר כי כל מה שנשאר
זה לחיות את הרגע, כמו שבא לך
קום עכשיו ותיקח את כל מה שאספת בדרך
ותצא גדול.

לך תדע מה יהיה מחר
עם עבר שאספת עתיד שנסתר
שמור על כל מי שאהבת
אי פעם, עכשיו
לך קדימה נצל את הזמן

תהיה מאושר כי כל מה שנשאר
זה לחיות את הרגע
כמו שבא לך
קום עכשיו ותיקח את כל מה שאספת בדרך
ותצא גדול.
מאושר כי כל מה שנשאר
זה לחיות את הרגע, כמו שבא לך
קום עכשיו ותיקח את כל מה שאספת בדרך
ותצא גדול

כן, אתה תהיה מאושר כי
כל מה שנשאר לחיות את הרגע
...כמו שבא לך
קום עכשיו ותיקח את כל מה
שאספת בדרך ותצא גדול!

Show moreShow less