- Pahari Meye

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Pathore nodi jole, pahari meye naame
Bheja taar tonu mon dhora deyna
Ki shopon enke dilo bola jaayna

Pathore nodi jole, pahari meye naame
Bheja taar tonu mon dhora deyna
Ki shopon enke dilo bola jaayna

Shopono chokher majhhe, shobuj bonani taate
Chaya phele ei jol jhorna
Odhir dheuer dola diye jay anmona
Deke deke shudhu jol jhora

Pathore nodi jole, pahari meye naame
Bheja taar tonu mon dhora deyna
Ki shopon enke dilo bola jaayna... 2

Batash akul hoye jol-e chondo niye
Pahari meye she-to cheye dekhena
Pakhi daake ochena kore jay bhabna
Shojon bujhi taar phire elona

Batash akul hoye jol-e chondo niye
Pahari meye she-to cheye dekhena
Pakhi daake ochena kore jay bhabna
Shojon bujhi taar phire elona

Pathore nodi jole, pahari meye naame
Bheja taar tonu mon dhora deyna
Ki shopon enke dilo bola jaayna

By Knitlyweer

Show moreShow less