November 12, 2015

Lyrics

זה קרה לי במסיבה
לפני חצי שנה
היא התיישבה ליד פסנתר
לתת חיים למסיבה
התחילה לנגן
ולא הייתה לזה כל הצדקה
חשבה היא מנגנת
אך בעצם מתקנת
את הטעויות באמצע נגינה

אני מבחינתי איני מבדיל בין קול לפטיפון
אך כל הנוכחים אמרו שזה נשמע כל כך איום
שהיא סתם מנגנת ובעצם מתקנת
את הטעויות באמצע נגינה

אמרתי לה "זה לא יפה"
אמרה לי "מה זה לא יפה?"
אמרתי לה "זה לא מנומס"
אמרה לי "מה פה לא מנומס?"
"שאת לא מנגנת ובעצם מתקנת את הטעויות באמצע נגינה"

אז היא אמרה חכם אתה
נראה אותך פסנתרן אתה
ואם אתה כל כך גאון
אז אפנה את המקום
ואז אתה תנגן לי וחלילה תתקן לי את הטעויות באמצע נגינה

אמרתי לה זה לא בעיה
הפסנתר אצלי זה מלידה
ולנגן אני יכול
ברה, מי, לה, בסי, במול
ולא יהיה שום צורך
לתקן לכל האורך
את הטעויות באמצע נגינה

אז היא אמרה יפה מאוד
באמת חבר כל הכבוד
אז בוא נעזוב את הדיבורים
נשמע דוגמה מהקלידים
נשמע אותך מנגן לי
ובטוח מתקן לי
את הטעויות באמצע נגינה

אז התיישבתי מחייך
בינינו לא ישעתי איך
אוכל לצאת מהעניין
שנים אני כבר לא פסנתרן
ואיך אוכל להצליח
לתקןבלי שתשגיח
את הטעויות באמצע נגינה

פתאום התחלתי לנגן
את התשיעית של בטהובן
ומסביבי מחאו כפיים
אפילו ארתור רובינשטיין
ולא רק שניגנתי
אך לרגע לא תיקנתי
את הטעויות באמצע נגינה

הגברת לא אמרה מילה
ישבה בשקט במקומה
ובתי לחשוב על הכבוד
פתאום הכניבה לי אגרוף
ואז אני הבנתי שטעיתי שתיקנתי
לה את הטעויות באמצע נגינה

Show moreShow less