- Haruach Vehakala

Report copyright infringement
May 18, 2016

Lyrics

Haruach vehakala omrim bo
Haruach vehakala omrim bo

Haruach vehakala omrim bo
Haruach vehakala omrim bo

Hashome'ah yomar na
Yomar na bo
Hatzameh yavo na
Hechafetz yikah na

Mayim chayim chinam

Haruach vehakala omrim bo
Haruach vehakala omrim bo
Haruach vehakala omrim bo
Haruach vehakala omrim bo

Hashome'ah yomar na
Yomar na bo
Hatzameh yavo na
Hechafetz yikah na

Mayim chayim chinam
Mayim chayim chinam

Hashome'ah yomar na
Yomar na bo
Hatzameh yavo na
Hechafetz yikah na

Mayim chayim chinam
Mayim chayim chinam

Hatzameh yavo na
Hechafetz yikah na

Mayim chayim chinam
Mayim chayim chinam
Mayim chayim chinam
Mayim chayim chinam

Show moreShow less